Biotalousasiantuntijan osaamissalkku

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala. Se tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja ja auttaa tavoittelemaan vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja taloutta.

Globaalit markkinat ovat kasvussa ja uusille osaajille ja innovaatioille on kysyntää. Muiden muassa metsäteollisuus, kalateollisuus, kiertotalous, jätehuolto, energiantuotanto, kemianteollisuus, maatalous, elintarviketeollisuus, luonnontuoteala ja lääketeollisuus etsivät uusia biotaloudellisia ratkaisuja.

Suomella on hyvät edellytykset olla biotalouden edelläkävijä. Uusiutuvat luonnonvaramme ja teolliset vahvuudet edesauttavat biotalouden kehittämistä.

Nyt tarvitaan biotalouden osaajia.

Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on uudenlainen tapa kehittää osaamista biotalousalalla. Osaamissalkku on nimitys laajalle erilaisten opintojaksojen kokonaisuudelle. Salkku sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Kaikki opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opintojen joustavan suorittamisen. Voit rakentaa opintojaksoista sinua kiinnostavan, henkilökohtaisen ja omia tavoitteitasi palvelevan kokonaisuuden. Salkun laajuutta ei ole ennalta määritetty, joten voit vapaasti määritellä oman osaamissalkkusi laajuuden. Suoritettuasi vähintään 10 op, voit anoa kokonaisuudesta digitaalista osaamismerkkiä.

Osaamissalkku on tarkoitettu kaikille biotaloudesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta ja osaamisalasta riippumatta. Pohjana henkilökohtaisen osaamissalkun kokoamiselle toimii Näkökulmia biotalouteen –opintojakso, joka on suunnattu biotalousosaajille sekä biotaloudesta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei ole aiheesta aiempaa tietoa. Kahden opintopisteen laajuisella opintojaksolla tutustutaan biotalouden osa-alueisiin ja prosesseihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden mahdollisuuksiin tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Pääset myös pohtimaan, millainen biotalousosaaja olet itse tai millaiseksi osaajaksi haluaisit tulla.
Lue lisää Näkökulmia biotalouteen -opintojaksosta!

Tutustu osaamissalkun kursseihin tästä!

 

 

 

 

 

 

Mainokset